Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Baby (0-2 jaar) 

Kinderfysiotherapie
Een baby beweegt zich eerst nog onbewust en ongecontroleerd, maar…oefening baart kunst! Al spelend ontwikkelt een kind allerlei vaardigheden. Bij baby’s kunnen zich al problemen voordoen waarover u zich zorgen maakt. Zo kan een baby regelmatig overstrekkenn (te hoge spierspanning) of juist wat slap zijn (te lage spierspanning). Een ander voorbeeld is een voorkeurshouding met als gevolg een afgeplat hoofdje of bijvoorbeeld vragen over de motorische ontwikkeling in het algemeen. De behandeling vindt als dit nodig is bij u thuis plaats en bestaat onder andere uit hanterings -en speladviezen die in de dagelijkse verzorging ingepast kunnen worden.
 
Hieronder volgt een aantal indicaties waarbij de behandeling van een kinderfysiotherapeut zinvol zou kunnen zijn:
• Motorische ontwikkelingsachterstand (niet gaan : omrollen/ zitten/ staan/ lopen)
• Voorkeurshouding/ afgeplat hoofdje
• Huilbaby
• Billenschuiver
• Cerebrale Parese (hersenbeschadiging waardoor bijvoorbeeld spasticiteit ontstaat)
• Spina bifida (open ruggetje)
• Pre-of dysmature kinderen (te vroeg/te klein geboren)
• Plexus brachialis laesie (erbse parese: verlamd armpje)

Ergotherapie
Ergotherapie kan in de leeftijd van 0-2 jaar adviezen geven over het hanteren van spelmaterialen, de uitgangshouding van uw kind of uzelf als verzorger. Ook kan ergotherapie ondersteuning bieden als er hulpmiddelen nodig zijn. De ergotherapeut geeft adviezen over geschikte hulpmiddelen en hoe u deze kan aanvragen via de zorgverzekering (Regeling Hulpmiddelen) of via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Logopedie
Eet- en drinkstoornissen
Eet – en drinkstoornissen ontstaan doordat baby’s de spieren die nodig zijn bij het zuigen, afhappen van een lepel, bijten, kauwen en slikken niet onder controle hebben. Een baby kan ook afwijkende voedingsreflexen hebben. Kinderen met eet- en drinkstoornissen verslikken zich regelmatig en/of spugen veel.  Er kunnen verschillende oorzaken zijn. De baby is b.v. te vroeg geboren en heeft nog onvoldoende kracht en uithoudingsvermogen om te zuigen en te slikken. Soms kan het kind wel slikken, maar wil dat niet , om verschillende redenen.
De logopedist onderzoekt de totale motoriek en lichaamshouding tijdens het (geven van) eten en drinken. Gelet wordt op de aan- of afwezigheid van reflexen. Tevens doet ze onderzoek naar de spierspanning en gevoeligheid in en rond de mond. Tijdens de logopedische behandeling wordt de eventuele reflexactiviteit tegengegaan en de gevoeligheid in en rond de mond verminderd.
De logopedist adviseert ouders en verzorgers over de houding waarin en de wijze waarop het drinken het beste gegeven kan worden. Dit gebeurt eventueel in samenwerking met andere zorgverleners (kinderfysiotherapeuten, diëtisten)
Hieronder volgt een aantal indicaties waarbij de behandeling van een pre-verbale logopedist nodig zou kunnen zijn

  • Als een baby de fles niet leeg kan drinken
  • Als een baby of jong kind moeite heeft met slikken
  • Als een baby moeite heeft met het eten van de lepel
  • Als het kind niet goed kan kauwen

Info: www.logopedie.nl  Publieksinformatie: kopje Slikken, Eet- en drinkproblemen bij kinderen

Vertraagde taalontwikkeling
Goed leren praten begint in de wieg. Hoewel een kind gedurende het eerste levensjaar nog geen gesproken woorden gebruikt, begint de ontwikkeling van de communicatie via lichaamstaal direct na de geboorte. Zo kunnen ouders na enkele weken of maanden aan het huilen van hun baby horen hoe het zich voelt. Een kind begint rond negen maanden met natuurlijke gebaren en klanken duidelijk te maken wat het bedoelt. Het begrijpt al eerder dagelijkse woorden, zoals b.v. banaan. Enkele maanden later komen de eerste woordjes. In de eerste levensjaren zijn er gevoelige periodes in de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat het in die periode een aantal vaardigheden op verschillende gebieden gemakkelijk aanleert. Krijgt uw kind in die periode niet de juiste stimulans en moet hij de vaardigheden later aanleren, dan kost dit daarna meer moeite. De sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling verlopen vooral in de eerste twee levensjaren sneller en soepeler dan daarna.
De logopedist onderzoekt de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling kan worden gewerkt. Tijdens het eerste gesprek met de ouders en observatie van het kind wordt duidelijk wat de hulpvraag is, wat de achtergrond is van het kind en wat de ouders zelf hebben gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren. Naar aanleiding van de testuitslagen van de taalonderzoeken, observatie  en verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te gaan werken.
Hieronder volgt een aantal indicaties waarbij de behandeling/begeleiding van een pre-verbale logopedist  nodig zou kunnen zijn

  • Mijn  kind maakt nog geen verschillende geluidjes, terwijl het gehoor goed is
  • Mijn kind imiteert nog geen handelingen of geluiden.
  • Mijn  kind  zegt te weinig voor zijn leeftijd, terwijl het gehoor goed is.

Info: www.logopedie.nl  Publieksinformatie:  kopje Taal, Vertraagde Taalontwikkeling
Of de website Kind en Taal:  www.kindentaal.nl   

Informatie over veilig slapen: http://www.veiligslapen.info + folder

Informatie over een voorkeurshouding: klik hier

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341