Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

De Ergotherapeut

Kinderen kunnen problemen hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Activiteiten die als vanzelfsprekend worden ervaren (bijvoorbeeld: aankleden, veters strikken, eten met mes en vork, kleuren, schrijven en knippen) zijn voor sommige kinderen een probleem. Kinderergotherapie is gericht om kinderen te helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid in de thuis- en schoolse situatie. Vooral praktische vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, wat wordt aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. Plezier hebben in het doen van activiteiten staat voorop tijdens de behandeling.


Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen adviezen krijgen om de situatie thuis en op school te verbeteren. Zodat uw kind zo zelfstandig mogelijk, en met zelfvertrouwen, kan functioneren.
Daarnaast kan de ergotherapeut ook ondersteunen en adviseren bij de aanschaf of het aanvragen van hulpmiddelen. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn aangepast bestek, aangepast (school)meubilair, schrijfhulpmiddelen, rolstoelen, aangepaste fietsen en aangepaste bedden en matrassen.
Door middel van een intake gesprek, onderzoek en gestandaardiseerde testen wordt een volledig beeld gevormd van uw kind en de hulpvraag. De bevindingen worden met u besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. De hulpvraag van zowel ouders als kind staat hierin altijd centraal.
De ergotherapeut werkt kindgericht en hulpvraag gericht aan de hand van het opgestelde behandelplan. In dit behandelplan staan doelen opgesteld voor een periode. De ergotherapeut evalueert continu deze doelen en, indien nodig, worden de doelen bijgesteld.  

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341