Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Peuter (2-4 jaar) 

Kinderfysiotherapie
Een peuter leert in korte tijd heel erg veel. Contact maken met andere kinderen, inzetten van taal, nee zeggen en het leren van nieuwe motorische vaardigheden zijn belangrijke ontwikkelingen in deze fase. Motorische vaardigheden als lopen, rennen, springen, fietsen op een driewieler, bouwen met blokken, zelf eten en helpen met aan/ uitkleden zijn typische vaardigheden die een peuter ontwikkelt. Wanneer u onzeker bent of uw kindje  zich motorisch goed ontwikkelt, kan een kinderfysiotherapeutisch onderzoek zinvol zijn.

In de praktijk onderzoeken we wat uw kind goed kan en waar hij/ zij nog moeite mee heeft. De meeste kinderen ervaren het onderzoek bij ons in de praktijk als uitdagend en leuk. De praktijk is kindvriendelijk ingericht en het spelmateriaal wordt aangepast op de leeftijd en interesses van uw kind. We onderzoeken welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Aan de hand van motorische observaties en testen kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met zijn of haar kalenderleeftijd en wat hij/ zij moeilijk vindt. 


voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling voor deze leeftijd zijn:
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Afwijkend looppatroon (bijv. voeten naar binnen/ buiten/ lopen op de tenen)
• Lage of hoge spierspanning
• Orthopedische afwijkingen (bijv. overbeweeglijke gewrichten)
• Sensomotorische problemen (bijv. angst voor bewegen)
• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
• Ademhalingsproblematiek
• Zindelijkheidsproblemen
• Cerebrale parese (hersenbeschadiging waardoor bijvoorbeeld spasticiteit ontstaat)
• Jeugdreuma

Ergotherapie
Wanneer uw kind problemen heeft bij het ontwikkelen en uitvoeren van (fijn motorische) peutervaardigheden kan de ergotherapeut ondersteuning bieden. Voorbeelden van peutervaardigheden zijn: hanteren spelmaterialen, kralen rijgen, bouwen, beginnend kleuren, knippen, plakken etc. Of activiteiten in de zelfverzorging, zoals aan- en uitkleden, met vorkje eten of op- en afklimmen van toilet, stoel of bed.

Logopedie
Als een kind 18 maanden oud is kent het meestal een aantal woordjes naast de woordjes ”papa” en ”mama” . Als uw kind ongeveer 50 woordjes kent ondergaat de woordenschat een groeispurt. In een enorm tempo leert het nieuwe woorden bij, soms wel 10 per week. Het kind begint nu woorden te combineren tot de eerste twee-woordzinnen.   Kinderen beginnen na het tweede jaar taal te gebruiken om gesprekjes te voeren en van alles te leren. Het kind spreekt steeds meer in zinnen van drie, vier en vijf woorden. De zinnen worden grammaticaal juister. Het kind leert vervoegen zoals: ”Ik ben (ge)vallen”.  De uitspraak wordt steeds beter te verstaan. Rond de 4e verjaardag is ongeveer driekwart  van wat het zegt voor onbekenden  goed te verstaan.
Wilt u weten of uw kind zich goed ontwikkelt, doe de SNEL test. www.kindentaal.nl  kopje SNEL test.
Naar aanleiding van de testuitslagen van de spraak- en /of taalonderzoeken en de verzamelde informatie wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de taalontwikkeling te gaan werken.
Indicaties voor logopedische behandeling voor deze leeftijd zijn o.a.:

  • Mijn kind praat te weinig voor zijn leeftijd
  • Mijn kind is voor anderen niet goed te verstaan
  • Mijn kind eet niet zoals bij een kind van zijn/haar leeftijd past
  • Mijn kind stottert


banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341