Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Schoolkind (4-12 jaar)  

Kinderfysiotherapie
Op deze leeftijd ontwikkelt een kind steeds meer complexe motorische vaardigheden. Het contact met andere kinderen wordt belangrijker en kinderen gaan ervaren wat anderen van hen vinden. Op deze leeftijd kunnen er problemen ontstaan tijdens bijvoorbeeld de gymles of het buitenspelen. Springen, hinkelen, fietsen, balspelen, klimmen, aan-en uitkleden, zijn vaardigheden die echt bij deze leeftijd horen. Wanneer een kind hier meer moeite mee heeft dan leeftijdsgenootjes, bijvoorbeeld zichtbaar tijdens de gymles of het buitenspelen, kan dit het plezier in bewegen verminderen. Hierdoor krijgt een kind ook een tekort aan ervaring in bewegen.

Op deze leeftijd wordt de fijne motoriek, denk aan kleuren/ knippen/ schrijven, ook steeds belangrijker. Wanneer deze vaardigheden moeilijker zijn voor uw kind dan voor de andere kinderen uit de klas kan dit  grote gevolgen hebben. Als het schrijven bijvoorbeeld te traag verloopt of niet goed leesbaar is, kan dit invloed hebben op de prestaties van het kind op school. Ook zijn een juiste zithouding aan tafel en het kunnen concentreren  belangrijke voorwaarden om de les goed  te kunnen volgen.

Wanneer uw kind aangemeld wordt voor een motorische observatie bij ons, doen wij een uitgebreid onderzoek waar wij meestal de leerkracht op school ook bij betrekken. Vaak komt de hulpvraag mede vanuit school. Ook kunnen wij indien nodig de leerkracht op school informeren en adviseren.

Hieronder volgen nog een aantal mogelijke indicaties voor deze leeftijdscategorie:
• Motorische ontwikkelingsachterstand (springen/ klimmen/ fietsen etc.)
• Problemen in de fijne motoriek (kleuren/ knippen/ plakken/ schrijven/ etc.)
• Vallen/ struikelen/ motorisch onhandigheid
• Sensomotorische problemen
• DCD (Developmental Coördination Disorder)
• Houdingsproblemen
• Pijnklachten ten gevolge van bijv. overbelasting
• ADHD/ pervasieve ontwikkelingsproblematiek/ NLD
• Problemen in het uithoudingsvermogen
• Zindelijkheidsproblemen

Ergotherapie
Wanneer uw kind problemen heeft bij het ontwikkelen en uitvoeren van (fijn motorische) kleutervaardigheden kan de ergotherapeut ondersteuning bieden. Voorbeelden van kleutervaardigheden zijn: tekenen, kleuren, voorbereidend schrijven, knippen, plakken en puzzelen. En ook leren hanteren van gebruiksvoorwerpen, zoals schaar, tandenborstel, bestek, beker, drinkpakje, etc.
Of activiteiten in de zelfverzorging, zoals aan- en uitkleden, open en dichtmaken van sluitingen van kleding, tas of schoenen. 

Logopedie
Op 4-jarige leeftijd begrijpt uw kind al heel veel taal en vangt allerlei opmerkingen op waarvan u niet eens wist dat ze het hoorde en begreep! Lange zinnen en vragen naar het waarom kan ze nu zelf beantwoorden. Uw kind neemt nog veel taal letterlijk. Op een opdracht als: ”Wie het hoogst gooit mag beginnen”, zal hij de dobbelsteen zo hoog mogelijk in de lucht gooien.  Rond zes jaar is de spraak-taalontwikkeling afgerond. Het kind is voor onbekenden goed te verstaan en de zinnen komen overeen met volwassen taal. Hij kan nog wel fouten maken zoals b.v. : ’ik valte” in plaats van ”ik viel”.
Indicaties voor logopedische behandeling voor deze leeftijd zijn o.a.:

  • Mijn kind praat nog in kromme zinnen
  • Mijn kind begrijpt mij niet altijd
  • Mijn kind is voor anderen niet goed te verstaan
  • Mijn kind kan nog niet alle klanken goed uitspreken
  • Mijn kind stottert
  • Mijn kind spreekt een aantal klanken verkeerd uit (slissen en lispelen)
  • Mijn kind praat te veel of te weinig door de neus

Naar aanleiding van de testuitslagen van de logopedische testen  wordt een diagnose gesteld. In overleg met de ouders wordt een plan gemaakt om zo gericht mogelijk aan de spraak- en/of taal stoornis  te gaan werken.
info: www.logopedie.nl  Publieksinformatie kopje Taal, VERTRAAGDE TAALVERWERVING
                  IDEM                    Publieksinformatie kopje SPRAAK  
                       
Afwijkende mondgewoonten
Een ander probleem kan zijn:  het verkeerd slikken, duimen en mondademen.  Hierdoor kunnen de tanden scheef gaan staan en de vorm van de mond (het gehemelte) veranderen. Dit kan invloed hebben op het spreken maar ook de kans op oorontstekingen en verkoudheid neemt toe.
Info: www.logopedie.nl  Publieksinformatie kopje Spraak, AFWIJKENDE MONDGEWOONTEN

Informatie over ontwikkelingsstoornissen bij leren en/ of gedrag: http://www.balansdigitaal.nl

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341