Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

S.P.E.L   

De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (SPEL) e.o. biedt kinderen die vanwege een achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of hun fysieke conditie  niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod.

Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:
  1. Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht heeft.
  2. Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de
    deskundigheid van andere ouders en professionals.
  3. Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren.

Waar?
De therapeutische peuterspeelzaal ’t Opstapje van de stichting bevindt zich op hetzelfde adres als 'de klimboom'.

Wanneer?
De peuterspeelzaal is negen dagdelen per week open: in de morgen van 9:00 tot 11:30 uur en in de middag van 13:30 tot 16:00 uur.
Woensdagmiddag is er geen peuterspeelzaalgroep.
Binnen de groepen op  't Opstapje komen ook de peuters van de Therapeutische Peutergroep (TPG) van revalidatiecentrum Merem locatie Lelystad.

Een groep telt in totaal meestal 8, bij uitzondering 9 peuters.

Kwelder 2
8224 CN Lelystad.
Tel. nr. de Klimboom: 0320-23 53 41
Tel. nr. ’t Opstapje: 0320-22 44 01
www.spellelystad.nl

Samenwerking:
Er wordt samengewerkt met de therapeuten die op 'de klimboom' werken, maar uw kind kan net zo goed bij een andere therapeut onder behandeling zijn.
Samenwerking met die behandelend therapeut wordt zeer op prijs gesteld.

 

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341