Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Ouders melden hun kinderen aan op eigen initiatief door de mogelijkheid van DTF  (= directe toegankelijkheid Fysiotherapie). Ook worden kinderen vaak naar de Klimboom verwezen door de huisarts, medisch specialist, consultatiebureau-arts, de jeugdarts of op advies van een peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf of school.

Door middel van een intakegesprek, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau en de problemen van het kind. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.
De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol.

De bevindingen worden besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. De hulpvraag van zowel de ouders als het kind staat hierin altijd centraal. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij zowel het onderzoek als de behandeling wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Verenging voor Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK).