Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Jongere (12-18 jaar)

In deze periode komen kinderen in de puberteit en groeien ze vaak hard. Overbelastingsklachten van
bijvoorbeeld knieën en enkels komen op deze leeftijd vaak voor. Ook kunnen er houdingsproblemen ontstaan
en pijnklachten van bijvoorbeeld schouders, nek en rug.
Wij onderzoeken wat de oorzaak is van de klacht en waardoor hij ontstaan kan zijn. Gekeken wordt naar de
lichamelijke belasting/ belastbaarheid en overige omstandigheden als fysieke fitheid/ school en algemeen
welbevinden. De onderzoeksbevindingen worden vervolgens met zowel de ouders als de jongere besproken.
Op deze leeftijd wordt de rol van de ouder kleiner en het inzicht/ de motivatie van de jongere groter. Om tot en
goed behandelresultaat te komen is het belangrijk dat de jongere achter de behandeling staat.


Bij oudere kinderen kan de behandeling bestaan uit het oefenen van functionele leeftijdsgerelateerde
vaardigheden. Ook kan het zijn dat de behandeling bestaat uit het verbeteren van voorwaardenscheppende
functies zoals bijvoorbeeld spierkracht, mobiliteit of stabiliteit.

Voorbeelden van indicaties:

  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Overbelastingsklachten
  • Sportblessures
  • Houdingsproblemen
  • Ademhalingsproblematiek
  • Problemen in het uithoudingsvermogen