Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Algemeen

Kinderen kunnen problemen hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Activiteiten die als vanzelfsprekend worden ervaren (bijvoorbeeld: aankleden, veters strikken, eten met mes en vork, kleuren, schrijven en knippen) zijn voor sommige kinderen een probleem. Het plannen van opdrachten en het hebben van voldoende aandacht en concentratie om de opdracht tot een goed einde te brengen kan ook een hulpvraag zijn voor een kinderergotherapeut.  Kinderergotherapie is gericht om kinderen te helpen bij het vergroten van de zelfredzaamheid in de thuis- en schoolse situatie. Vooral praktische vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, wat wordt aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. Plezier hebben in het doen van activiteiten staat voorop tijdens de behandeling. Ouders, verzorgers en leerkrachten kunnen adviezen krijgen om de situatie thuis en op school te verbeteren. Zodat uw kind zo zelfstandig mogelijk, en met zelfvertrouwen, kan functioneren.


Daarnaast kan de ergotherapeut ook ondersteunen en adviseren bij de aanschaf of het aanvragen van hulpmiddelen. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn aangepast bestek, aangepast (school)meubilair, schrijfhulpmiddelen, eet-werkstoel, douchestoel, rolstoelen, aangepaste fietsen en aangepaste bedden en matrassen.

De ergotherapeut werkt kindgericht en hulpvraag gericht aan de hand van het opgestelde behandelplan. In dit behandelplan staan doelen opgesteld voor een periode. De ergotherapeut evalueert continu deze doelen en, indien nodig, worden de doelen bijgesteld.