Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Specialisaties binnen onze praktijk

Binnen onze praktijk is er voldoende kennis op alle kinderfysiotherapeutische specialisaties binnen ons vakgebied. Hieronder een aantal specialisaties uitgelicht waarvoor kinderen vaak bij onze praktijk worden aangemeld.

 • Schrijfmotoriek
  Vanaf groep 3 leren kinderen echt schrijven. Bij sommige kinderen zijn de motorische voorwaarden om tot leesbaar schrijven te komen onvoldoende. Dit kan schrijfproblemen veroorzaken. Onze therapeuten hebben veel ervaring in het geven van een behandeling bij kinderen met schrijfproblemen. Er wordt gewerkt volgens de Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij kinderen van de beroepsgroep (KNGF).
 • Voorkeurshouding bij zuigelingen
  Normaal gesproken draait een pasgeboren kindje regelmatig van links naar rechts met het hoofdje. Soms is dit lastig voor een kindje en ligt het voornamelijk op een zijde. Omdat het schedeltje heel dun is vervormt het ook snel. Er ontstaat dan een afgeplat hoofdje. Onze behandelaren hebben allemaal de specialisatie ‘voorkeurshouding bij zuigelingen’ gevolgd
 • Zintuiglijke prikkelverwerking (ook wel sensorische informatieverwerking )
  Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die ze vanuit de zintuigen gewaarworden niet zo vanzelfsprekend, waardoor allerlei activiteiten in het dagelijks leven moeizamer verlopen. Deze kinderen nemen de informatie rommelig waar, ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan leeftijdgenoten. Binnenkomende informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeizaam is. Kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen ervaren met aanraking (bv in een drukke klas), beweging en evenwicht (bv bij klimmen) en harde geluiden (bv handen voor de oren houden). Onze behandelaren hebben de uitgebreide opleiding ‘Sensorische informatieverwerking’ gevolgd en hebben veel ervaring in het onderzoek en de behandeling bij hulpvragen over zintuiglijke prikkelverwerking. Er wordt ook regelmatig advies gegeven aan leerkrachten op school.
 • Ademhalingsproblemen
  Kinderen met hulpvragen bij (inspannings-)astma, (chronische) bronchitis, dysfunctionele ademhaling worden regelmatig door de kinderfysiotherapeuten bij ons in de praktijk gezien. De kinderfysiotherapeut kan ondersteuning bieden bij het aanleren van een goed ademhalingspatroon, bij het ondersteunen van een goed longtoilet bij kinderen met veel longslijm en begeleiding bieden bij het opbouwen van conditie.
 • Zindelijkheidsproblemen Over het algemeen verloopt het zindelijk worden van een kind vrij vanzelfsprekend. Wanneer dit niet het geval is, kunnen meerdere factoren een rol spelen.
  De factoren die van belang zijn komen naar voren in het intakegesprek, de vragenlijsten en het onderzoek wat uitgevoerd wordt als u uw kind aanmeldt voor hulp. De behandeling is er op gericht om het kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe hij/zijn daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer ze moeten plassen en/of poepen. Het kind krijgt inzicht in het leren voelen en goed te reageren op aandrang signalen.
 • DCD staat voor Developmental Coördination Disorder;
  Dit betekent dat je moeite hebt je bewegingen goed te coördineren. Hierdoor kan het aanleren van vaardigheden als schrijven, aan- en uitkleden maar ook fietsen, klimmen of in de ringen slingeren moeilijk zijn. Waardoor ook buitenspelen en gymnastiek minder leuk wordt. De kinderfysiotherapeut (en ook de ergotherapeut) kan begeleiding bieden zodat je toch deze vaardigheden kan leren. Niet iedereen die moeite heeft met het aanleren van deze vaardigheden heeft DCD. Voor het stellen van de diagnose is meestal een revalidatie-arts betrokken.
 • Sportblessures
  Het aantal kinderen met sportblessures is de afgelopen jaren toegenomen. We vinden het van groot belang dat kinderen blijven bewegen/sporten en helpen dus ook graag om de blessures zo snel mogelijk te verhelpen. De kinderfysiotherapeut heeft kennis over het groeiproces bij kinderen en de relatie tussen belastbaarheid van de botten, spieren en pezen en het ontstaan van blessures. Een belangrijk behandeldoel is een evenwicht vinden tussen wel blijven bewegen en minimale hinder van blessures.