Baby (0-2 jaar)

Ergotherapie kan in de leeftijd van 0-2 jaar adviezen geven over het hanteren van spelmaterialen, de
uitgangshouding van uw kind of uzelf als verzorger. Ook kan ergotherapie ondersteuning bieden als er
hulpmiddelen nodig zijn. De ergotherapeut geeft adviezen over geschikte hulpmiddelen en hoe u deze kan
aanvragen via de zorgverzekering (Regeling Hulpmiddelen) of via de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning).