Slider

Kinderen worden naar een logopediste verwezen door een huisarts of specialist. Ook kunnen ouders hun kind aanmelden via directe toegankelijkheid logopedie. Dit betekent aanmelden zonder verwijzing.
Bij eet-en drinkstoornissen is altijd een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. \


Bea Samplonius is bereikbaar onder het volgende telefoonnummer:
0320-244 536, bereikbaar tussen 8.30 en 17.30 uur


Bea is werkzaam binnen de Klimboom maar ook op het volgende adres:
Parkzijde 14, 8224 MG Lelystad