Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Dokter Herman Bekiusschool 
De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen en jeugdigen met psychische problemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (Cluster 4 psychiatrisch).
De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland. 

Linda Kempen, fysiotherapeut van de Klimboom, verzorgt de kinderfysiotherapie op de Dr. Herman Bekiusschool. De behandelingen vinden plaats op school tijdens de schooluren. In overleg met de leerkrachten wordt het behandeltijdstip bepaald. Ook kan overleg plaatsvinden tussen leraren en fysiotherapeut met goedkeuring van ouders. De hulpvraag van ouders vormt altijd het uitgangspunt voor de start van de behandeling. 
De kinderfysiotherapie vindt plaatst volgens het gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling op de basisschool, zoals opgesteld door de beroepsvereniging NVFK. In het protocol wordt o.a. de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de behandeling benadrukt. 

Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen er aanvullende eisen aan (het starten van) de kinderfysiotherapie behandeling gesteld worden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is nodig voor de start van de behandeling.