Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Overige samenwerkingsrelaties
De Klimboom heeft een goede samenwerkingsrelatie met de huisartsen in Lelystad. Ook vindt er geregeld overleg plaats met de consultatiebureaus. Maandelijks wordt er deelgenomen aan het overleg met collega’s kinderfysiotherapie uit Lelystad en de kinderartsen uit het St Jansdal. 

Ook is er op meerdere terreinen samenwerking met ander fysiotherapeuten in Lelystad en omgeving. Een nauwe samenwerking vindt plaats met Kerngezond in de vorm van overleg over Obesitasgroepen. 
Daarnaast is de Klimboom betrokken bij het project Aangepast sporten van de gemeente Lelystad.