Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Algemeen
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen. Na de HBO opleiding Fysiotherapie hebben alle behandelaren de vierjarige specialisatie (Master) kinderfysiotherapie gevolgd. Alle behandelaren verdiepen zich voortdurend in nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied, middels het volgen van opleidingen en bijwonen van congressen.

Aan de hand van de hulpvraag van het kind en/of de ouders en de onderzoeksgegevens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met doelen voor een bepaalde periode.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig lopen, buitenspelen, meedoen met de gymles en sporten.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en kan het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uitlokken.