Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Peuter (2-4 jaar)

Een peuter leert in korte tijd heel erg veel. Contact maken met andere kinderen, inzetten van taal, nee zeggen
en het leren van nieuwe motorische vaardigheden zijn belangrijke ontwikkelingen in deze fase. Motorische
vaardigheden als lopen, rennen, springen, fietsen op een driewieler, bouwen met blokken, zelf eten en helpen
met aan/ uitkleden zijn typische vaardigheden die een peuter ontwikkelt. Wanneer u onzeker bent of uw kindje
 zich motorisch goed ontwikkelt, kan een kinderfysiotherapeutisch onderzoek zinvol zijn.


In de praktijk onderzoeken we wat uw kind goed kan en waar hij/ zij nog moeite mee heeft. De meeste
kinderen ervaren het onderzoek bij ons in de praktijk als uitdagend en leuk. De praktijk is kindvriendelijk
ingericht en het spelmateriaal wordt aangepast op de leeftijd en interesses van uw kind. We onderzoeken
welke strategieën uw kind gebruikt om tot een bewegingsoplossing te komen. Aan de hand van motorische
observaties en testen kunnen we beoordelen of de motoriek van uw kind overeenkomt met zijn of
haar kalenderleeftijd en wat hij/ zij moeilijk vindt. 

Voorbeelden van indicaties:
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Afwijkend looppatroon (bijv. voeten naar binnen/ buiten/ lopen op de tenen)
• Lage of hoge spierspanning
• Orthopedische afwijkingen (bijv. overbeweeglijke gewrichten)
• Sensomotorische problemen (bijv. angst voor bewegen)
• Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
• Ademhalingsproblematiek

• Zindelijkheidsproblemen
• Cerebrale parese (hersenbeschadiging waardoor bijvoorbeeld spasticiteit ontstaat)
• Jeugdreuma