Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Algemeen


Logopedie
Logopedisten houden zich bezig met diverse stoornissen op het gebied van communicatie: Stem-, spraak-, taal-  en gehoorproblemen. Daarnaast kunnen ook problemen in het eten en drinken behandeld worden door de logopedist. Voldoende kunnen communiceren is belangrijk om contact te maken met anderen. Door problemen in de communicatie kan een kind op andere vlakken moeizamer gaan functioneren. Denk daarbij aan de sociaal- emotionele ontwikkeling of aan de gehele leerontwikkeling, doordat opnemen en verwerken van nieuwe informatie moeizaam gaat.

Samenwerking
De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist. Uiteraard worden de ouders en/of verzorgers van het kind zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, zij zijn co-therapeut en gezamenlijk werken we aan de behandeldoelen. 

Preverbale logopedie
De preverbale logopedie richt zich op problemen in het eten- en/of drinken bij baby’s en jonge kinderen. Daarbij kan gedacht worden aan problemen met de borst- of flesvoeding, overgang naar vast voedsel, moeite met kauwen of vaak verslikken. 

Lees- en spellingsproblemen
Binnen onze praktijk zijn wij deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Door deze kennis kunnen wij gerichte behandeling bieden, met aandacht voor factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie, semantiek en morfologie.

De Klimboom werkt intensief samen met Sanne de Jonge, Bloei logopedie.

Sanne werkt op dit moment tijdelijk op een andere locatie dan de klimboom. 

Sanne staat ingeschreven in het register voor preverbale logopedisten.

Ze is specialist op het gebied van lees- en spellingsproblemen en staat ingeschreven in het register voor dyslexiebehandelaars.