Jongere (12-18 jaar)

Wanneer uw kind problemen heeft bij het ontwikkelen, uitvoeren of plannen van fijn motorische vaardigheden, gericht op school, zelfverzorging of hobby kan de ergotherapeut ondersteuning bieden. Voorbeelden zijn: schrijven of op tempo schrijven, typen, knippen, of plannen van een knutselactiviteit en/of schoolwerk.