Aanmelding

Aanmelding

Heeft u een vraag voor de kinderfysiotherapeut/ergotherapeut/ logopedist of heeft u een verwijzing van een arts dan kunt u zich aanmelden bij de Klimboom.
De verwijzend arts kan huisarts, medisch specialist, consultatiebureau-arts of een jeugdarts zijn.
Ook kunnen peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf of school u een advies geven met de Klimboom contact te zoeken.
Aanmelden kan door middel van invullen van contactformulier op onze website (link) of per telefoon. Wij maken gebruik van een antwoordapparaat, dat we vaak afluisteren.

De kinderfysiotherapeut plant samen met u de intake. Bij de intake wordt uw hulpvraag besproken en worden motorische onderzoek en eventueel aanvullende testen gedaan. Afhankelijk van de aard van de problematiek zijn 1-3 afspraken nodig. Na de intake wordt aan de hand van de resultaten een behandelplan opgesteld dat met u wordt besproken.

Bij zowel het onderzoek als de behandeling wordt er gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse
Verenging voor Fysiotherapie bij Kinderen (NVFK).