Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, kunnen ze zich wenden tot een orthopedagoog. Ouders kunnen bij mij terecht voor vragen over bijvoorbeeld ingewikkeld gedrag van hun kind, wanneer ze zich zorgen maken over hun kind, of hun zoon of dochter zich wel goed ontwikkelt, of wanneer hun kind geen vriendjes of vriendinnetjes heeft omdat hij of zij eigenlijk niet zo goed kan samenspelen/ snel ruzie krijgt/ boos wordt, of wegkruipt als er iets gebeurt.

In de ontwikkeling van kinderen zijn ouders heel belangrijk, naast de school en de vriendjes. Daarom kijken we ook naar de wisselwerking in het contact tussen ouders en kinderen. Samen proberen we de puzzel te ontwarren. Soms door met de ouders te praten, soms door het kind waarover de zorgen bestaan ook uit te nodigen en individueel iets te doen, leren spelen bijvoorbeeld of nare gebeurtenissen verwerken.

Therapie
Omdat ik behalve orthopedagoog ook (spel) therapeut ben, kan ik met gebruikmaking van verschillende methodieken hulp bieden wanneer kinderen bijvoorbeeld individuele behandeling nodig hebben om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Kinderen kunnen last hebben van de scheiding van ouders, van het feit dat het leren niet vanzelf gaat of omdat ze zintuiglijke informatie anders verwerken.

Ook kan het temperament van het kind zo anders zijn dan dat van de ouder(s) waardoor het contact niet zo vanzelfsprekend of gemakkelijk is.
Kortom, er zijn veel mogelijke redenen die een rol kunnen spelen wanneer het contact tussen de ouder en zijn/haar kind niet vanzelf gaat. Daarvoor kun je de hulp van de orthopedagoog inschakelen.

Omdat ik GZ psycholoog ben, dus een BIG registratie heb, wordt een deel van de kosten per sessie vergoed. Dit is 5 keer per jaar vanuit de basiszorgverzekering.

Ali Scholing orthopedagoog generalist/gz psycholoog