De praktijk is weer open

Lelystad, 4 mei 2020

Beste ouders en kinderen,

Vanwege het coronavirus hebben we de kinderen de afgelopen weken niet meer op de gebruikelijke face-to-face manier mogen zien in onze praktijk, een aantal uitzonderingen daargelaten. Er heeft wel op alternatieve manieren behandeling plaatsgevonden, o.a. via videobellen. De afgelopen week heeft de overheid besloten dat de paramedische zorg,  waar fysiotherapie onder valt, op een veilige en verantwoorde manier opgeschaald mag worden. De hulpvraag en context van kind en ouders is leidend voor de behandelaar om te bepalen of het kind nog een periode op afstand behandeld kan worden of dat behandeling op de praktijk gaat starten. Dit laatste uiteraard in overleg met ouders.  Een combinatie van beiden behoort ook tot de mogelijkheid.

Gepaste voorzorgsmaatregelen voor zowel de behandelaren als de kinderen en ouders om besmettingsrisico’s te beperken zijn hierbij belangrijk. Op basis van de adviezen van het RIVM en onze beroepsvereniging het KNGF is het onderstaande triageplanopgesteld: 

Behandeling kan niet op de praktijk plaatsvinden als een van onderstaande vragen met ‘ja’ wordt beantwoord:

 • Heeft u of uw kind een van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld? 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapje) worden alleen gebruikt bij behandeling in de thuissituatie als er een risico bestaat op coronabesmetting. In de praktijk worden in principe geen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.

Veranderingen op de praktijk:

 • Het uitgangspunt is om de komende periode zo min mogelijk wachtende mensen in de wachtkamer te hebben. Het heeft de voorkeur om kort voor de start van de behandeling uw kind te brengen.
 • Wanneer dit mogelijk is willen wij u vragen in de auto te wachten of bij lekker weer in onze ‘buiten wachtkamer’ plaats te nemen. Wanneer dit niet mogelijk/ gewenst is kunt u mee de oefenzaal in. Op een rustig tijdstip is wachten in de wachtkamer mogelijk. 
 • Voorafgaand aan de behandeling wordt iedereen gevraagd naar de boven beschreven triage stappen (zijn er symptomen van covid-19).
 • Bij binnenkomst wordt iedereen gevraagd zijn handen te reinigen bij de desinfectiezuil. 
 • Er is geen koffie of thee beschikbaar voor bezoekers alleen voor medewerkers.
 • Bij voorkeur gaan de kinderen thuis al naar het toilet. Op de praktijk is er een toilet beschikbaar voor bezoekers. Desinfectie-materiaal is aanwezig in de wc’s. Om iedereen voldoende ruimte te geven mag er maar 1 volwassene met kind aanwezig zijn in de wc’s.
 • Schoenen en jassen worden meegenomen de oefenzalen in.
 • Er wordt zoveel mogelijk afwasbaar oefenmateriaal gebruikt. Niet afwasbaar materiaal wordt na elk gebruik gewassen. 
 • De oefenzalen en fitnessapparaten worden na elke behandeling schoongemaakt. 

We zijn blij de kinderen de komende periode weer te kunnen gaan verwelkomen in onze praktijk! Om dit te kunnen blijven doen is het belangrijk dat we ons allemaal houden aan bovenstaand beleid. We vertrouwen erop dat dit gaat lukken!

Bij vragen horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

Team de Klimboom