De Praktijk

Oorsprong en visie
De Klimboom is in 1994 opgericht en is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het
bewegen, de communicatie en het gedrag. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen één of meerdere disciplines
betrokken worden. Bij kinderen met complexe problematiek vinden wij een multidisciplinaire aanpak
essentieel.

Binnen de Klimboom zijn vier kinderfysiotherapeuten, twee ergotherapeuten en een logopediste werkzaam. De
praktijk is kindvriendelijk en uitdagend ingericht zodat kinderen zich snel op hun gemak voelen en binnen een
prettige omgeving uitgedaagd kunnen worden.

Visie van De Klimboom op de behandeling
Het geven van therapie gericht op de hulpvraag die aansluit bij de belevingswereld van het kind binnen zijn
dagelijks functioneren. Plezier in bewegen, spel, uitdaging, klimmen en klauteren, fietsen,  communiceren en
schrijven zijn termen die hier bijvoorbeeld bij horen.