Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Algemeen

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen. Na de HBO opleiding
Fysiotherapie hebben alle behandelaren de vierjarige specialisatie (Master) kinderfysiotherapie gevolgd. Alle
behandelaren verdiepen zich voortdurend in nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied, middels het volgen
van opleidingen en bijwonen van congressen.


Aan de hand van de hulpvraag van het kind en/of de ouders en de onderzoeksgegevens stelt de
kinderfysiotherapeut een behandelplan op met doelen voor een bepaalde periode.
De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten zodat het kind beter

functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandig lopen, buitenspelen,
meedoen met de gymles en sporten.
In de praktijk wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving
met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen
en kan het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uitlokken.