Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Wat doet de kinderfysiotherapeut

Aan de hand van de hulpvraag van het kind en/of de ouders en de onderzoeksgegevens stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op met doelen voor een bepaalde periode.


De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten zo dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.


In de praktijk wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en kan het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische vaardigheden uitlokken.

Visie van De Klimboom op de behandeling
Het geven van therapie gericht op de hulpvraag die aansluit bij de belevingswereld van het kind binnen zijn dagelijks functioneren. Plezier in bewegen, spel, uitdaging, klimmen en klauteren, fietsen,  schrijven zijn termen die hier bijvoorbeeld bij horen.