Vergoeding

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen (in het jaar) worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zijn er meer
behandelingen nodig dan kunnen deze vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen er vergoed worden hangt af van de aanvullende verzekering.