Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Dokter Herman Bekiusschool 

De dokter Herman Bekiusschool is een school voor kinderen en jeugdigen met psychische problemen, gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (Cluster 4 psychiatrisch).
De leerlingen zijn afkomstig uit de provincie Flevoland.

De school beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de leerlingen is afgestemd.
Deze faciliteiten zijn herkenbaar in onder andere de volgende voorzieningen:

• kleine groepen met gemiddeld 12 leerlingen
• aangepaste methodieken, aangepast aan de ontwikkeling van de leerlingen
• ondermeer mogelijkheden tot het volgen van: ergotherapie/logopedie/fysiotherapie/motorische remedial teaching/faalangsttraining/SoVa-training
• leerlingvolgsysteem
• kindbesprekingen, waarbij eenmaal per schooljaar een bespreking met de ouder(s)/verzorger(s)
• mogelijkheid voor remedial teaching
• orthopedagogische/psychologische ondersteuning
• duidelijk aanwezige structuur

Twee kinderfysiotherapeuten van de Klimboom (Linda Kempen en Annemiek de Moor) verzorgen de kinderfysiotherapie op de Dr. Herman Bekiusschool. De behandelingen vinden plaats op school tijdens de schooluren. In overleg met de leerkrachten wordt het behandeltijdstip bepaald. Ook kan overleg plaatsvinden tussen leraren en fysiotherapeut met goedkeuring van ouders. De hulpvraag van ouders vormt altijd het uitgangspunt voor de start van de behandeling.
De kinderfysiotherapie vindt plaatst volgens het gedragsprotocol voor kinderfysiotherapeutische behandeling op de basisschool, zoals opgesteld door de beroepsvereniging NVFK. In het protocol wordt o.a. de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de behandeling benadrukt. Dit houdt in dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf hun kind aanmelden met een hulpvraag en dat ze vervolgens bij het onderzoek aanwezig zijn. Het afstemmen van het behandelplan en de tussen- en eindevaluaties worden ook met hen besproken. In alle andere situaties waarbij ouders bijvoorbeeld niet bij een of meerdere momenten aanwezig kunnen zijn worden de ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk via een andere weg op de hoogte gehouden en betrokken bij het behandelproces. Om de continuïteit van de behandeling te waarborgen is het mogelijk tijdens schoolvakanties therapie te krijgen op de hoofdlocatie van de klimboom.
Afhankelijk van de zorgverzekering kunnen er aanvullende eisen aan (het starten van) de kinderfysiotherapie behandeling gesteld worden. Een verwijzing van de huisarts of specialist is nodig voor de start van de behandeling.


 

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341