Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Jongere  

Kinderfysiotherapie
In deze periode komen kinderen in de puberteit en groeien ze vaak hard. Overbelastingsklachten van bijvoorbeeld knieën en enkels komen op deze leeftijd vaak voor. Ook kunnen er houdingsproblemen ontstaan en pijnklachten van bijvoorbeeld schouders, nek en rug.
Wij onderzoeken wat de oorzaak is van de klacht en waardoor hij ontstaan kan zijn. Gekeken wordt naar de lichamelijke belasting/ belastbaarheid en overige omstandigheden als fysieke fitheid/ school en algemeen welbevinden. De onderzoeksbevindingen worden vervolgens met zowel de ouders als de jongere besproken. Op deze leeftijd wordt de rol van de ouder kleiner en het inzicht/ de motivatie van de jongere groter. Om tot en goed behandelresultaat te komen is het belangrijk dat de jongere achter de behandeling staat.

Bij oudere kinderen kan de behandeling bestaan uit het oefenen van functionele leeftijdsgerelateerde vaardigheden. Ook kan het zijn dat de behandeling bestaat uit het verbeteren van voorwaardenscheppende functies zoals bijvoorbeeld spierkracht, mobiliteit of stabiliteit.

Hieronder volgen nog een aantal mogelijke indicaties waarbij een  jongere baat zou kunnen hebben bij de behandeling  door een kinderfysiotherapeut
• Motorische ontwikkelingsachterstand
• Overbelastingsklachten
• Houdingsproblemen
• Ademhalingsproblematiek
• Problemen in het uithoudingsvermogen

Ergotherapie
Wanneer uw kind problemen heeft bij het ontwikkelen, uitvoeren of plannen van fijn motorische vaardigheden, gericht op school, zelfverzorging of hobby kan de ergotherapeut ondersteuning bieden. Voorbeelden zijn: schrijven of op tempo schrijven, typen, knippen, of plannen van een knutselactiviteit en/of schoolwerk.  

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341