Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Overige samenwerkingsrelaties

De klimboom heeft een goede samenwerkingsrelatie met de huisartsen in Lelystad. Ook vindt er geregeld overleg plaats met de consultatiebureaus. Maandelijks wordt er deelgenomen aan het overleg met collega's kinderfysiotherapie uit Lelystad en de kinderartsen uit het MCZuiderzee.

Ook is er op meerdere terreinen samenwerking met ander fysiotherapeuten in Lelystad en omgeving. Een nauwe samenwerking vindt plaats met Kerngezond in de vorm van overleg over Obesitasgroepen. Het intercollegiaal overleg kinderfysiotherapie (kinder IOF), vindt al jaren plaats op de Klimboom. Daar worden zowel vakinhoudelijk als meer zakelijke onderwerpen besproken met collegae kinderfysiotherapie uit geheel Flevoland.

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341