Generated by Pure CSS Menu.com : Free CSS Drop Down Menu Generator  
Untitled Document

Het team

In 1994 besloten Marianne Appelman, inmiddels gepensioneerd, en Saskia Vriesinga om in samenwerking met een ergotherapeute en een logopediste de paramedische praktijk voor kinderen de Klimboom op te richten.

Het bevorderen van multidisciplinair werken is vanaf de oprichting op 1 januari 1994 het uitgangspunt geweest. De Klimboom is een centrum voor hulp aan kinderen die problemen hebben in het bewegen, de communicatie en het gedrag en heeft als visie dat bij kinderen met complexe problematiek een multidisciplinaire aanpak essentieel is. Door ruimte te bieden aan 1e lijns ergotherapie, logopedie, orthopedagoog/GZ psycholoog en osteopathie wordt dit vorm gegeven.
De Klimboom werkt nauw samen met de therapeutische peuterspeelzaal het Opstapje (SPEL), revalidatiecentrum Merem in het kader van kinderrevalidatie en de Dr. Herman Bekiusschool.

De folder

Team de Klimboom

Kinderfysiotherapeuten

Annemiek de Moor Annemiek Jansen-Bernving
Annemoek de Moor Annemiek Jansen

Linda Kempen Anniek de Roos-Harden


Ergotherapeuten

Chantal Hiddink Esther Hiele

Logopedist

Bea Samplonius
 

banner Home
De praktijk
Kinderfysiotherapie
Ergotherapie

Logopedie
Werkwijze
Samenwerking


Voor kids
Links
Contact
Privacyverklaring

Contact gegevens


De Klimboom Lelystad
Kwelder 2
8224 CN Lelystad, Nederland

Telefoonnummer:

+31(0)320-235341